بيوگرافي

نام و نام خانوادگي: دکتر اورنگ ايلامي

مرتبه ي علمي:دانشيار

تحصيلات: دکتري تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري

براي شناخت بهتر کاربران محترم ، بخشي از سوابق اجرايي، تحصيلي، پژوهشي  اين استاد محترم آورده شده است.

اطلاعات تماس

دانشجويان و کاربران گرامي ميتوانند ا زطريق کانال هاي ارتباطي زير با استاد تماس بگيرند.
آدرس محل کار: استان کهگيلويه و بويراحمد، ياسوج، بلوار شهيد مطهري،ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
phoneتلفن:07433337239 Google Scholar Link نمايه گوگل اسکولار Google Plus Link نمايه گوگل+
phoneفکس:07433337250 scopus Profile Link نمايه اسکوپوس Linkedin Profile Link نمايه linkedin
phone ايميل:owrangeilami@gmail.com
owrangeilami@yums.ac.ir
ResearchGate Profile Link نمايه ResearchGate