سوابق شغلي و دانشگاهي

از - تا اکنون
سوابق مدیریتی
• معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: از سال 88 تا 92
• مدیر مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه: از سال 85 تا 92
• مدیر گروه های آموزشی مانیو دانشگاه: از سال 86 تا 88
• رئیس بخش عفونی: از سال 84 تاکنون
• رئیس اداره نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی: سال 85
• مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سپیدان استان فارس: از سال 77 لغایت 80
• معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان لامرد استان فارس: از سال 76 تا 77

تجربیات حرفه ای: • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، از سال 85 تاکنون
• عضو شورای راهبردی دانشگاه از سال 93 تاکنون
• عضو حقیقی شورای دانشگاه
• عضو کمیته طراحی سوالات پیش کارورزی قطب 5 کشوری
• عضو کمیته کنترل عفونت دانشگاه، از سال 84
• عضو کمیته فلج شل حاد دانشگاه، از سال 85

• عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده پزشکی • عضو کمیته ارزیابی عملکرد اساتید و مربیان دانشکده پزشکی
• عضو کمیته تجویز مصرف منطقی دارو
• عضو کمیته حاکمیت بالینی دانشگاه
• دبیر علمی همایش ملی فرصت ها و چالش های استقرار منشور حقوق بیمار
• دبیر علمی کنگره پیشگیری اولیه از اعتیاد
• دبیر علمی همایش تغذیه بالینی
• عضو کمیته کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه دانشگاه
• عضو کمیته علمی هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک انسان و حیوان ...
• عضو کمیته علمی سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت
• پیگیری و راه اندازی اولین کارگاه مسمومیت ناشی از الکل در استان
• داور اولین کنگره بین المللی خون، بیماریها و کاربرد بالینی در استان
• عضو کمیته اجرایی و علمی آزمون های صلاحیت های بالینی، از سال 94
• عضو شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات بیمارستان شهید بهشتی
• شرکت در همایش مدیریت تسهیلات و منابع بیمارستان

تحصيلات و آموزش

(84-81) - دکتری تخصصی

بیماریهای عفونی و گرمسیری – فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

(79-76) - دکتری عمومی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جوايز, تشويقات

تا کنون
· پزشک نمونه کشوری از طرف سازمان نظام پزشکی کشور: سال 92
· استاد نمونه علمی و اخلاقی: سال 87
· استاد نمونه بالینی: سال 88
· نفر سوم بورد تخصصی: سال 84
· دستیار برتر منتخب دانشگاه شهید بهشتی: سال تحصیلی (83-82)
· عضو برگزیده و سرآمد بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد: سال 95